Kariyer
G.T.:  3 0 . 0 9 . 2 3


Kendine güvenen, ekip ruhuna inanan çalışanlarımızla daima ileri yürüdük, birlikte tasarladık, birlikte ürettik ve günün sonunda başarının sırrının iyi bir ekip olmaktan geçtiğini yine birlikte anladık.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğüne katkı sağlayacak, alanında uzman, disiplinli ve ekip olmanın ruhunu anlayacak bir personel yaklaşımına inandık.

Kurum içi ve kurum dışında zincirin en küçük halkasından en büyük halkasına kadar her personelin şirketi en iyi şekilde temsil edecek, görevini eksiksiz ve etkili bir şekilde yerine getirecek personeller ile çalışmayı tercih ettik. Disiplin, yeterlilik ve güven çerçevesinde inşa ettiğimiz personel kadromuzda; kadın – erkek eşitliği, eşit işe eşit ücret politikası, beceri ve yetenekler doğrultusunda terfi, gelişime açık genç yetenekler ve tecrübesiyle fark yaratacak yetişkinler arasında eşit işe alım sağlayarak şirketimize gönül vermiş her bireye yetenekleri doğrultusunda kapımızı açtık.

Şirket hedeflerine ulaşmaya yönelik İnsan Kaynakları Politikamız;

Arz ve talep doğrultusunda yetkin personellerin seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi ve brifing verilmesi.

— İş tanımlarının net ve belirgin bir şekilde ayrıştırılması,

— Verimliliği besleyecek sosyo-kültürel kurum felsefesi

— Hizmet kalitesini arttıracak motivasyon çalışmaları

— Değişen koşullara göre kıdem, tecrübe ve yenilikçi avantajların güncellenmesi,

— Eğitim programlarına katılım oranlarının arttırılması ve sürekli hale getirilmesi,

— Performans / Yetenek / Birikim Değerlendirmelerinin periyodik analizi,

— Kurum içi kriz yönetimi.

Kariyer (TR)
ÜST